Βουλγαρία: Ο πρόεδρος Ράντεφ και ο Επίτροπος Διεύρυνσης Βάρχελι συζητούν τις προοπτικές για τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ

08/04/2024, 22:49 Α.Π. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να βασίζεται σε σαφείς αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά στοιχεία της κάθε χώρας στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Η συμμόρφωση με αυτήν την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βουλγαρία: Ο πρόεδρος Ράντεφ και ο Επίτροπος Διεύρυνσης Βάρχελι συζητούν τις προοπτικές για τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ.