Στοιχεία Επιχείρησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: POLITIK

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 315, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ: 800873046

Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +302310501850/+306986533609 & [email protected]

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΝΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΠΑΤΑΚΙΔΗΣ

ΝΟΜ. ΕΚΠΡ. – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ – Δ/ΝΤΗΣ: ΤΑΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAME): ΠΟΛΙΤΙΚ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

Η ιστοσελίδα μας “https://www.politic.gr” κατέχει την με αριθμό πρωτ. Ε/746/13-03-2024 πιστοποίηση εγγραφής της στο Μητρώο ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.