Προσωρινός αποκλεισμός στην Αρζαμάσοβα

Η Μονάδα για την Ακεραιότητα στον Στίβο (AIU) γνωστοποίησε σήμερα ότι η Μαρίνα Αρζαμάσοβα τιμωρήθηκε με…