Σε υψηλό επίπεδο ενός μήνα οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σε υψηλό επίπεδο ενός μήνα και πλέον αυξήθηκαν οι τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών σήμερα, καθώς μία…

Με πτώση έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν πτώση κατά το σημερινό τους κλείσιμο. Ακολουθεί αναλυτικά ο πίνακας με την…

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με άνοδο

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν άνοδο στις τιμές τους κατά το σημερινό κλείσιμο. Ακολουθεί αναλυτικά ο πίνακας…

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με άνοδο

Άνοδο σημειώσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα κατά το κλείσιμο τους. Ακολουθεί αναλυτικά ο πίνακας με την…

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οι δείκτες τιμών κατά το κλείσιμο

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με μειωμένους κυρίως δείκτες τιμών. Ο πίνακας με την τελική διαμόρφωση («κλείσιμο»)…

Το κλείσιμο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν ποικίλες τιμές κατά το κλείσιμο τους. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με την τελική…

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κλείσιμο

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν την εβδομάδα τους με διακυμάνσεις τιμών. Αναλυτικότερα, ο πίνακας με την τελική…

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος στο κλείσιμο

Με άνοδο έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε αντίθεση με τις προηγούμενες μέρες. Συγκεκριμένα, ακολουθεί πίνακας…

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κλείσιμο με πτώση

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσε πτώση κατά το σημερινό του κλείσιμο. Συγκεκριμένα, ακολουθεί πίνακας με την τελική…

Άνοδος για το Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο

Με άνοδο έκλεισε σήμερα ο δείκτης των δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Η αναλυτική αριθμητική διαφορά και η ποσοστιαία…