Αγώνας για τη δημιουργία του πρώτου skatepark στη Θεσσαλονίκη

«Σανίδα ελπίδας» για τη δημιουργία του πρώτου skatepark στη Θεσσαλονίκη, με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές, αποτελεί…