Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς

Με ένα και μοναδικό θέμα, την κατάσταση στο Καραμπουρνάκι και συγκεκριμένα στο οικόπεδο επί των οδών Θ. Σοφούλη και Κολχίδος, στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει εκτάκτως απόψε Παρασκευή 19.04.2024 στις 9 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα, το σώμα καλείται σε έκτακτη συνεδρίαση (δια ζώσης) διότι οι οικοδομικές εργασίες δημιουργούν δυσεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και στον γειτνιάζοντα αρχαιολογικό χώρο του Λιμένος Κελλαρίου. 

propoli

Το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης κατοίκων του δήμου Καλαμαριάς, για την Αναστολή Εκτέλεσης 1. Της υπ αριθμ. 37/04.09.2012 άδειας οικοδομής (ΑΔΑ: Β4ΘΠΩΕΡ-Σ08) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμαριάς  2. Της υπ αριθμ. 38/04.09.2012 άδειας οικοδομής (ΑΔΑ: Β4ΘΠΩΕΡ-ΞΒΜ) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμαριάς  3. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 4829/25.07.2014 πράξεως αναθεώρησης οικοδομικής αδείας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμαριάς   4. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 1356/25.07.2014 πράξεως αναθεώρησης οικοδομικής αδείας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμαριάς   5. Της υπ’ αριθ. 449531/2022 (ΑΔΑ: 6Φ5Χ46Ψ842-8ΚΞ) πράξης αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Καλαμαριάς   6. Της υπ’ αριθ. 784840/2023 (ΑΔΑ: 9ΥΞΩ46Ψ842-ΥΣ1) πράξης ενημέρωσης οικοδομικής άδειας της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Καλαμαριάς   7. Της υπ’ αριθ. 409502/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΛ546Ψ842-ΧΩΕ) πράξης αναθεώρησης οικοδομικής άδειας της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Καλαμαριάς  8. Της υπ’ αριθ. 784828/2023 (ΑΔΑ: 67ΚΧ46Ψ842-2ΣΒ) πράξης ενημέρωσης οικοδομικής άδειας της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Καλαμαριάς, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 52 του ΠΔ 18/1989.

Loading