Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για 290 προσλήψεις χωρίς πτυχίο στον Πειραιά

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγουν αύριο Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024.

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 290 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

propoli

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

ΔΕ Οδηγών – 86 θέσεις
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – 11 θέσεις
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 3 θέσεις
ΔΕ Τεχνιτών Τροχών και Ελαστικών – 3 θέσεις
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 187 θέσεις

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Γραμματικοπούλου Ευαγγελίας (213 2022256).

Δείτε επίσης: ΑΑΔΕ: Τι έρχεται το 2024 σε ελέγχους, ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης και μοντέλο λειτουργίας

Loading