Παρέλαβαν οι Δήμοι την εγκύκλιο για την τέλεση γάμων ομοφύλων

Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε εγκύκλιο που περιέχει οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 5089/2024 – ΦΕΚ Α’ 27/16.02.2024, για την «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση Αστικού Κώδικα, και άλλες διατάξεις».

Η εγκύκλιος αυτή αφορά συγκεκριμένα τις τροποποιήσεις που εισάγει ο νόμος για τη σύναψη γάμου μεταξύ ατόμων διαφορετικού ή του ιδίου φύλου και απευθύνεται σε δήμους, ληξιαρχεία και ελληνικές προξενικές αρχές.

propoli

Με την παραλαβή της εγκυκλίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων καλούνται άμεσα να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές σε όλες τις διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται στο Ληξιαρχείο προκειμένου να διασφαλιστεί η καταγραφή τόσο των συζύγων όσο και των γονέων.

Το Ειδικό Ληξιαρχείο θα χειρίζεται την καταγραφή των πιστοποιητικών γέννησης για παιδιά ομόφυλων γονέων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυτή έως 31- 12-2024 δεν απαιτείται η απόδειξη των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παρ. β, γ και στ΄ της υπ’ αριθμ. 45927/18-6-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Εξωτερικών (Β’ 2705/24-06-2021).

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΜΩΝ

Δείτε επίσης: Με μουσική γιορτάζει ο Δήμος Αθηναίων την Τσικνοπέμπτη στη Βαρβάκειο Αγορά

Loading