Δ. Κιρμικίρογλου: «Ζητούμενο είναι μία δίκαιη και αξιοκρατική δημόσια διοίκηση»

Στη σημασία των δημοσίων διοικήσεων και του ρόλου που διαδραματίζουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, Δημήτρης Κιρμικιρογλου, στην ομιλία του στο συνέδριο του ΑΣΕΠ στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Η διαμόρφωση της ταυτότητας εργοδότη στη δημόσια διοίκηση».

propoli

   Ο κ. Κιρμικίρογλου ανέφερε ότι οι δημόσιες διοικήσεις διοικούν τον δημόσιο τομέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το 51,5% του ΑΕΠ της ΕΕ, απασχολεί περίπου το 21% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, αντιπροσωπεύει το 19,8% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και δημιουργεί σε ετήσια βάση μια αγορά αξίας περίπου 670 δισ. ευρώ. Υπογράμμισε ως βασικές προκλήσεις της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ελληνικού δημόσιου τομέα, την ελλιπή αντιστοίχιση δεξιοτήτων με θέσεις εργασίας, την γραφειοκρατία και την ταχύτητα στις διαδικασίες πρόσληψης, διαχείρισης επιδόσεων και προαγωγών και την έλλειψη κινήτρων και κουλτούρας παρακίνησης και καινοτομίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην δημιουργία ταυτότητας του εργοδότη στο δημόσιο τομέα, που ήταν το θέμα του συνεδρίου, λέγοντας ότι “το κράτος λοιπόν δεν μπορεί να νοηθεί ως ένας ακόμα απλός εργοδότης. Αντίθετα, ζητούμενο υπήρξε σε κάθε περίοδο η επανεπιβεβαίωση των ιδιαίτερων συνθηκών που ορίζουν το ρόλο του δημόσιου υπαλλήλου ως λειτουργού για το δημόσιο συμφέρον”.

   Στο κύριο μέρος της παρέμβασής του, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης αναφέρθηκε στην εθνική στρατηγική, για μια νέα, σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, όπως έχει τεθεί ως κεντρική μεταρρυθμιστική προτεραιότητα της τρέχουσας κυβερνητικής θητείας, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως. Παρουσίασε τους βασικούς τομείς μιας καινοτόμας πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού που στοχεύει σε ένα δημόσιο τομέα πιο ελκυστικό και αποδοτικό, περιλαμβάνοντας μία σειρά παρεμβάσεων στις προσλήψεις για την προσέλκυση ταλέντων με ποικίλες δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων, με έμφαση στην εξεύρεση υποψηφίων που δεν έχουν μόνο τυπικά προσόντα, αλλά και απαραίτητες δεξιότητες, την αύξηση της ταχύτητας στις διαδικασίες και την αποτελεσματική απορρόφηση στις επιλογές των υποψηφίων, στις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για την προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων, ενισχύοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την εκπαίδευση και ανάπτυξη και τον συνεχή εφοδιασμό των εργαζομένων με τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη, την διαχείριση επιδόσεων με την ενθάρρυνση και επιβράβευση καινοτόμων συμπεριφορών, την εργασιακή κουλτούρα και το περιβάλλον καινοτομίας, την δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος όπου εκτιμάται και επιβραβεύεται η δημιουργικότητα και η ανάληψη κινδύνων.

   Ακολούθως υπογράμμισε την σημασία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας #ComPAct, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2023, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και στην ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να μετασχηματιστούν ψηφιακά και να ηγηθούν της Πράσινης Μετάβασης. Η ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία συνάδει με την εθνική, για μια σύγχρονη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, τόνισε ο κ. Κιρμικίρογλου και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι πρωτεργάτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών διοικητικών στελεχών PACE, του διοικητικού erasmus. Επίσης ανέφερε το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων με έμφαση στις δεξιότητες των δημοσίων υπαλλήλων, τις οποίες συνδέει πλέον με την αξιολόγηση, τη στοχοθεσία, την καινοτομία και το νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων και υπηρεσιακών γραμματέων, όπου και η εισαγωγή του τεστ δεξιοτήτων. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης υλοποιεί με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολύπλοκο έργο χιλιάδων εκπαιδεύσεων για αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και επανειδίκευση (reskilling) υπαλλήλων σε κρίσιμες δεξιότητες, και μετασχηματίζεται σε διεθνές και εξωστρεφές Κέντρο Αριστείας και Ηγεσίας, με χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Expertise France, συνδέοντας αυτή τη δράση με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ηγεσίας και Αριστείας. Παράλληλα, είπε, υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, επίσης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση το Workforce Planning, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την στελέχωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα καινοτομίας στη δημόσια διοίκηση.

   Επίσης υπογράμμισε, ότι με το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε πριν λίγες μέρες στο υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη, για το bonus στο δημόσιο τομέα “προχωράμε σε μια τομή στην κουλτούρα του δημοσίου τομέα. Για πρώτη φορά, ενσωματώνουμε σε τέτοιο βαθμό στην ελληνική δημόσια διοίκηση μία ολοκληρωμένη πολιτική παρακίνησης και ανταμοιβών που ήδη υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στις δημόσιες διοικήσεις των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών διεθνώς. Δημιουργείται ένα ενιαίο πλαίσιο απόλυτα συνδεδεμένο με το υφιστάμενο σύστημα στοχοθεσίας και αξιολόγησης του ν.4940/22 και τα ετήσια σχέδια δράσης, ενώ διευρύνεται και το πεδίο εφαρμογής του, αφού υπάλληλοι που υπηρετούν σε περισσότερους φορείς, δύνανται να είναι αποδέκτες της ανταμοιβής. Παράλληλα, ορίζεται σαφής μεθοδολογία προσδιορισμού των επιλέξιμων στόχων και ενιαία μεθοδολογία απονομής της ανταμοιβής. Εξίσου σημαντικές για την αλλαγή της κουλτούρας είναι οι μη χρηματικές ανταμοιβές, οι οποίες μπορούν να λάβουν τη μορφή συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα πιστοποιήσεων γνώσεων και δεξιοτήτων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς”.

   Κλείνοντας, ο κ. Κιρμικίρογλου, τόνισε ότι ζητούμενο είναι μία δίκαιη και αξιοκρατική δημόσια διοίκηση που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς σε έναν κόσμο που αλλάζει, λέγοντας ότι τα διοικητικά συστήματα που βασίζονται στην αξιοκρατία και το αίσθημα δικαιοσύνης, έχουν χαμηλότερα επίπεδα διαφθοράς και υψηλότερη αποτελεσματικότητα. “Κανένας άλλος θεσμικός φορέας εκτός του ΑΣΕΠ, δεν μπορεί να συνδυάσει την τεχνογνωσία, τη συνέχεια των υπηρεσιών και τον επαγγελματισμό, με την αμεροληψία και τη δικαιοσύνη. Το Α.Σ.Ε.Π., το οποίο σε όλη τη διαδρομή αυτά τα 30 χρόνια, πέτυχε να ανατρέψει παγιωμένες νοοτροπίες και πρακτικές, καταδεικνύοντας τη δυνατότητά του ως ανεξάρτητης αρχής να διασφαλίσει αμεροληψία και διαφάνεια στον κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα της απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση” κατέληξε. 

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading