Επενδύσεις: Με σύμμαχο την ΑΑΔΕ οι εν δυνάμει επιχειρηματίες στην χώρα μας

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αποκτά έναν ακόμη σύμμαχο με τη δημιουργία ενός ειδικού γραφείου “Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας” από την ΑΑΔΕ.

Ο στόχος αυτού του γραφείου είναι να παρέχει πληροφορίες, εξηγήσεις και φορολογικές συμβουλές σε επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών και τη δημιουργία ενός διαφανούς φορολογικού περιβάλλοντος.

propoli

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας καθορίζονται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και είναι οι εξής:

• Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες. Δηλαδή θα ενημερώνει για τις μορφές εταιρειών που υπάρχουν στην Ελλάδα και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε μία, τις φορολογικές υποχρεώσεις, ακόμα και απλά θέματα χορήγησης ΑΦΜ και τη σύσταση εταιρείας.

• Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για τη νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας.

• Η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης.

• Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.

• Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

• Η άντληση σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.

• Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της ΑΑΔΕ και των επιχειρηματιών.

Δείτε επίσης: Χωρίς τρόλεϊ από τις 11:00-17:00 λόγω στάσης εργασίας

Loading