Γ. Στουρνάρας: «Στους ελεύθερους επαγγελματίες εξακολουθούν να καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»

Τράπεζα της Ελλάδας – «Στους ελεύθερους επαγγελματίες εξακολουθούν να καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» σημειώνει ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας.

Σύμφωνα με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, «Τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εξακολουθούν να καταγράφονται στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις».

propoli

Ο ίδιος σημείωσε ότι «παρά τη βελτίωση που, όπως προαναφέρθηκε, έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη στους ισολογισμούς των τραπεζών με μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων που αφορούν ΜΜΕ, από 65% περίπου την περίοδο 2015-2017 σε περίπου 10% το Δεκέμβριο του 2023, το ποσοστό αυτό παραμένει σχεδόν τετραπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό για τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις».

«Είναι της τάξεως του 24% στο σύνολο των δανείων αυτής της κατηγορίας. Όσον αφορά το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανέρχονταν –σε όρους αξίας όχι αριθμού δανειακών συμβάσεων– στο τέλος του προηγούμενου έτους σε 6% του συνόλου των τραπεζικών δανείων προς τον κλάδο» ανέφερε ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας.

Επιπρόσθετα, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι «Υπάρχει όμως και μια άλλη σημαντική παράμετρος που χάνουμε όταν μιλάμε για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Είναι το χρέος που βρίσκεται εκτός τραπεζικού συστήματος και είναι υπό τη διαχείριση των NPLs servicers. Με βάση τα εποπτικά στοιχεία, σχεδόν 11 δις δάνεια προς ΜΜΕ, βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος. Εάν τα αθροίζαμε αυτά στα ποσοστά που σας προανέφερα, τότε ο δείκτης ΜΕΔ για τις ΜΜΕ θα ανέβαινε από το 10% στο 36,8%».

Καταληκτικά, τόνισε ότι «Γίνεται κατανοητό λοιπόν, πόσο σημαντική είναι η επίλυση του προβλήματος του μη-εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, όπως έχω πει αρκετές φορές δημόσια».

Ο κλάδος του εμπορίου εκπροσωπεί πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ, ανέφερε ο Γ. Στουρνάρας.

Συνεισφέρει το 13% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία και αντιπροσωπεύει το 17,6% περίπου της απασχόλησης. Ο κλάδος του εμπορίου χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και ειδικότερα, πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Loading