Η Κομισιόν στέλνει στο Ευρωδικαστήριο την Ελλάδα για καθυστερήσεις στις πληρωμές προμηθευτών νοσοκομείων

Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπει η Κομισιόν την Ελλάδα λόγω πλημμελούς εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τις καθυστερήσεις πληρωμών στους προμηθευτές νοσοκομείων.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ελλάδα παραπέμπεται «επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους κανόνες της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ)».

propoli

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, «οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, αποτρέπουν την ανάπτυξή τους, παρεμποδίζουν την ανθεκτικότητά τους και ενδεχομένως αλλοιώνουν την προσπάθειά τους να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές».

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για υγειονομικές αρχές). Οι δημόσιες αρχές, τηρώντας αυτές τις προθεσμίες πληρωμής, δίνουν το παράδειγμα για να καταπολεμηθεί η νοοτροπία των καθυστερημένων πληρωμών.

«Τα νοσοκομεία αυτά δεν τηρούν την υποχρέωση άμεσης εξόφλησης των οφειλών τους όταν οι προμηθευτές συμφωνούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους για τόκους, κατά παράβαση της πάγιας νομολογίας. Τον Νοέμβριο του 2023 η Επιτροπή είχε ήδη παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για μια άλλη υπόθεση καθυστερημένων πληρωμών, η οποία αφορούσε τις υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών από τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία (INFR(2019)2298).

Οι καθυστερήσεις πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, ιδίως των ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι επιχειρήσεις αυτές διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στον ταχύ εφοδιασμό των νοσοκομείων, βοηθώντας τα να παραμείνουν σε λειτουργία» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: documentonews.gr

Loading