Προκήρυξη Yποψηφιοτήτων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ECI

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, Συνέργεια δημοσίων Ευρωπαϊκών οντοτήτων ενεργών στην ανώτατη παιδεία, την έρευνα και τις γλωσσικές τεχνολογίες, συναποτελούμενο από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (Γ.Γ.Ε.Τ)., το Δημόσιο Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK, το Ίδρυμα Α.Β. Μπότση και το Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δέχεται υποψηφιότητες για τα παρακάτω δίγλωσσα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα, για την περίοδο 2019-2021:

Το ΠΜΣ «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» παρέχει τον τίτλο M.A. (Master of Arts in Quality Journalism & New Technologies). Εξετάζει θεωρητικά και εφαρμοσμένα τις παραμέτρους που αριστοποιούν το λειτούργημα της Επικοινωνίας / Δημοσιογραφίας με έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας.

propoli

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) δίνει έμφαση στις τεχνολογίες παραγωγής περιεχομένου και την Διαχείριση Ψηφιακών -ή ψηφιοποιημένων- ΜΜΕ. Εκπαιδεύει επίσης σε θέματα στρατηγικής και διαχείρισης φορέων δημοσιότητας, αλλά και γραφείων τύπου / επικοινωνίας
Το νεοσύστατο, Διιδρυματικό, Πρόγραμμα «Αειφόρος Τουρισμός & Τεχνολογίες Επικοινωνίας ΠΜΣ» -(Master of Arts  in Sustainable Tourism & Communication Technologies) δίνει έμφαση σε θέματα που συνδυάζουν αναδυόμενες πτυχές της  διαχείρισης και της καινοτομίας, με έμφαση στην Επικοινωνία των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Το Πρόγραμμα «Ανθρωπιστική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες» (Master of Arts in Humanistic Communication and New Technologies), εστιάζει στις έννοιες «Άνθρωπος- Ανθρωπισμός», εξετάζοντας την ανάγκη της συνύπαρξης στο πλαίσιο Κοσμοθεωριών, Ιδεολογιών και -κυρίως- με όρους απτόμενους των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μελετά την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, τις επιδόσεις και το αποτέλεσμα τους ως προς τα συστήματα αξιών και ηθικής στο σημερινό περίπλοκο παγκόσμιο τοπίο.

Τα παραπάνω εκκινούν Δεκέμβριο του 2019, είναι διετή, απευθύνονται σε πτυχιούχους Σχολών κοινωνικών/ ανθρωπιστικών επιστημών και ΜΜΕ καθώς και σε στελέχη Επικοινωνίας. Υλοποιούνται στην Αθήνα και στην Βιέννη. Οι επιλεγέντες πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αυστρία κατ’ ελάχιστον για 2 εντατικές περιόδους, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, Ιούνιο 2020 και Ιούνιο 2021.

Το κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, για το σύνολο της διετίας παρακολούθησης είναι 9150 ευρώ και περιλαμβάνει το κόστος διαμονής/διατροφής των δύο περιόδων στην Βιέννη. Κατόπιν αιτήματος και αν πληρούνται προϋποθέσεις, προβλέπεται τμηματική καταβολή που ολοκληρώνεται έως 15 μήνες από την εγγραφή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (βήμα 1) για τα ανωτέρω Προγράμματα, αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected] με θέμα “ Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ – συμπληρώνετε κατεύθυνση“ .
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το ΕCI εδώ.

 

©Πηγή: amna.gr

Loading