Σύμπραξη του ΕΛΙΔΕΚ με το ΙΣΝ για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων

Από σήμερα, Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και έως την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου μπορούν οι ερευνητές να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της δράσης «Χρηματοδότηση – γέφυρα Ερευνητικών Έργων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης από το ERC».

Στόχος της δράσης, που συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και το ύψος του προϋπολογισμού της οποίας φτάνει τα δέκα εκατομμύρια ευρώ, είναι η υποστήριξη Ελλήνων ερευνητών των οποίων οι προτάσεις έλαβαν βαθμολογία Α σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC) αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

propoli

Η χρηματοδότηση – γέφυρα σκοπό έχει τη βελτίωση της πρότασης και τη διατήρηση του ερευνητικού έργου των επιστημόνων αυτών στα υψηλότερα επίπεδα επιστημονικής αριστείας. Ειδικότερα η δράση αφορά έργα που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) τα έτη 2017 και 2018 και δύναται να επαναπροκηρυχθεί για έργα που θα υποβληθούν στο ERC και τα επόμενα έτη μέχρις εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η χρηματοδότηση – γέφυρα θα έχει διάρκεια από 12 έως 24 μήνες και το ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο δύναται να φτάσει μέχρι και τα 250.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σχετικά, μέσω της κοινής αυτής δράσης ενισχύεται ακόμη περισσότερο η ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων της χώρας ενώ δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις με την επανυποβολή της βελτιωμένης πρότασης για σημαντική χρηματοδότηση από το ERC προς έλληνες ερευνητές.

Η σύμπραξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει ως κοινό σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και του επιστημονικού δυναμικού της χώρας καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την αναστροφή του φαινομένου εκροής ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό.

 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

Loading