Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας 9 μηνών και στον ΕΔΟΕΑΠ

Δικαίωμα ειδικής άδειας για την προστασία της μητρότητας έχουν πλέον και οι ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ, σύμφωνα με τον Ν. 5078/2023 (άρθρο 150).

Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένες του Οργανισμού δικαιούνται να λάβουν από τη ΔΥΠΑ την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών, εφόσον έχουν λάβει το επίδομα λεχωίδος από τον ΕΔΟΕΑΠ.

propoli

Η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΥΠΑ και οι ασφαλισμένες του ΕΔΟΕΑΠ ενημερώνουν τον Οργανισμό σχετικά με την υποβολή αυτής, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

-Βεβαίωση εργοδότη, όπου αναφέρεται το διάστημα της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας

-Πρωτόκολλο αίτησης στη ΔΥΠΑ

-Υπεύθυνη δήλωση της ασφαλισμένης

-Απόφαση επιδότησης από τη ΔΥΠΑ (μόλις είναι διαθέσιμη).

Οι δικαιούχοι επιδόματος λεχωίδος ΕΔΟΕΑΠ, των οποίων η εγκριτική απόφαση εκδόθηκε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4997/2022, δηλαδή από 25/11/2022 και εφεξής, δικαιούνται την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας με αναδρομική ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι με τον σχετικό νόμο αποκαθίσταται στρέβλωση που απέκλειε ασφαλισμένες και άλλων Ταμείων από την ειδική άδεια μητρότητας των εννέα μηνών. Για την άρση της αδικίας ο ΕΔΟΕΑΠ είχε προβεί σε επανειλημμένες οχλήσεις προς το υπουργείο Εργασίας.

Δείτε επίσης: Αύξηση στα οικοδομικά υλικά κατά 7,6% το 2023

Loading