Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 20.000 στη Folli – Follie

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στη Folli – Follie, λόγω μη ορθής κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

propoli

Επίσης, αποφάσισε την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., λόγω μη διατήρησης διαθεσίμων πελατών της σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, από τους λογαριασμούς της εταιρείας.

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», για τη λειτουργία της ως ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading