Δώρο Πάσχα: Μέχρι τις 20 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων

Μέχρι τις 20 Ιουλίου μπορούν οι εργοδότες να συμπληρώνουν την σχετική αίτηση στην «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να λάβουν μέρος του Δώρου Πάσχα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους.  

Νωρίτερα σήμερα αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του αρμόδιου υπουργού Εργασίας, όπου ορίζεται πως, για την πληρωμή του επιδόματος προς τις επιχειρήσεις, «οι εργοδότες υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» έως τις 20 Ιουλίου 2020, το έντυπο υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός».  

propoli

Στο έντυπο αυτό, οι εργοδότες καλούνται να δηλώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.  Δηλαδή, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος του Δώρου Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές), που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Loading