Επίδομα παιδιού: Ποιοι δε θα λάβουν την πληρωμή Ιουλίου

Η τρίτη δόση για το επίδομα παιδιού αναμένεται να πληρωθεί την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων γίνεται από την 1η Ιουλίου στις αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ, που έγιναν μέχρι τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

propoli

Σε αντίθετη περίπτωση, το επίδομα δεν χορηγείται, για τον Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023.

Σημειώνεται ότι η τρίτη δόση για το επίδομα παιδιού αναμένεται να πληρωθεί την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 σε όσους υποβάλλουν αίτηση.

Διαβάστε αναλυτικά τα κριτήρια του ΟΠΕΚΑ που αφορούν στην υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών, στην εγγραφή τους και στις απουσίες τους.

Τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών του αιτούντος επίδομα παιδιού θα πρέπει:

  • να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022-2023
  • να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30-6-2023 για το εν λόγο σχολικό έτος, δηλαδή να μην αναγκαστούν να επαναλάβουν την τάξη τους λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Για την έγκριση αίτησης μέχρι 30-6-2023 θα πρέπει μεταξύ των άλλων να συντρέχει η προϋπόθεση ( α) και από 1-7-2023 έως 31-12-2023 θα πρέπει να συντρέχουν και οι δυο παραπάνω προϋποθέσεις.

Προκειμένου να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά η φοίτηση των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα πρέπει στην καρτέλα με τα προσωπικά στοιχεία του τέκνου και ειδικότερα στο πεδίο «Στοιχεία Φοίτησης Τέκνου», να καταχωρήσετε:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, την Τάξη και τον Αριθμό Μητρώου του/της μαθητή/μαθήτριας, αν το τέκνο βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • το έτος ολοκλήρωσης της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο), αν το τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση.

Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής διασταύρωσης της φοίτησης του/της μαθητή/τριας για την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης απαιτείται η επισύναψη βεβαίωσης εγγραφής ή φοίτησης για το τρέχον σχολικό έτος του Δ/ντη ή του Προϊσταμένου της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται η επισύναψη είτε του απολυτηρίου Γυμνασίου είτε σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα.

Για ανήλικο τέκνο που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και φοιτά στο λύκειο, μπορεί να επισυναφθεί είτε βεβαίωση φοίτησης στο Λύκειο είτε το Απολυτήριο Γυμνασίου.

Δείτε επίσης: Τράπεζες: Παραμένει μεγάλη η διαφορά στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Loading