Σχέδιο τεσσάρων σημείων της κυβέρνησης για δανεισμό περισσότερων επιχειρήσεων

Στόχος της κυβέρνησης να αυξηθεί κατά 100.000 ο αριθμός των επιλέξιμων επιχειρήσεων που θα πληρούν τα τραπεζικά κριτήρια για δανεισμό.

Η αύξηση των επιλέξιμων επιχειρήσεων για δανεισμό (bankable) θα προέλθει από την εξυγίανση και από τη δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων. Αυτό θα επιτευχθεί με συνδυασμό φορολογικών κινήτρων, ειδικών προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ και Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, και μέσω εξυγίανσης επιχειρήσεων από τη διαχείριση κόκκινων δανείων.

propoli

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα «κόκκινα δάνεια» των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 46 δισεκατομμύρια ευρώ, από 75,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που ήταν τον Ιούνιο του 2019 και κατά περίπου 78 δισ. ευρώ από το υψηλότερο σημείο που είχαν φτάσει, τον Μάρτιο του 2016 (ήταν 107,2 δισ. ευρώ) – τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, ανήλθαν, τον Ιούνιο του 2021, στα 29,4 δισ. ευρώ (20,3% του συνόλου των δανείων).

Σημειώνεται πως τα περισσότερα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα έχουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα (τα δάνεια με εξασφαλίσεις ακίνητης περιουσίας έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά εξυπηρέτησης σε σύγκριση με ακάλυπτες εξασφαλίσεις).

Το κυβερνητικό σχέδιο κινείται σε τέσσερις άξονες:

Πρώτον, αναδιαρθρώσεις και αναχρηματοδοτήσεις χρεών βιώσιμων επιχειρήσεων. Το σχέδιο προβλέπει απελευθέρωση κεφαλαίων από επιχειρήσεις “ζόμπι” μέσω του πτωχευτικού νόμου και αναδιάρθρωση δανεισμού βιώσιμων επιχειρήσεων από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων. 

Δεύτερον, νέα προγράμματα χρηματοδοτικά και μη μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του υπουργείου Ανάπτυξης. Κεντρικό σημείο αυτής της δράσης είναι η δημιουργία οριζόντιων προγραμμάτων με πόρους του ΕΣΠΑ ως εγγύηση και λανσάρισμα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σε συνεργασία με τις τράπεζες.

Τρίτον, φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις, συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, ώστε να αυξηθεί το μέγεθός τους και να δημιουργηθούν ανταγωνιστικότερα σχήματα.

Τέταρτον, φορολογικά κίνητρα για άντληση κεφαλαίων μέσω της κεφαλαιαγοράς, δηλαδή μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και με την έκδοση πράσινων ομολόγων.

Δείτε επίσης: Γεωργιάδης: Οι τιμές της ενέργειας έχουν ξεφύγει σε βαθμό αδιανόητο

Loading