Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας: Η αλλαγή του εργασιακού μοντέλου, προτεραιότητα, για τους δείκτες ανάπτυξης

Συζήτηση με θέμα «Μπορεί η χώρα να επιβιώσει χωρίς να θέλουμε να εργαστούμε;» διοργάνωσε το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Στόχος της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν επιχειρηματίες ακαδημαϊκοί και ειδικοί επιστήμονες, ήταν η κατάθεση σκέψεων και προτάσεων για το εργασιακό μοντέλο.

propoli

Σύμφωνα με ανακοίνωση, από τη συζήτηση προέκυψαν τα εξής:

* Η χώρα πρέπει να αναζητήσει επειγόντως νέο εργασιακό μοντέλο

* Η Πολιτεία οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να συνδέσει την τριτοβάθμια παιδεία με την πραγματική οικονομία

* Η ελληνική επιχειρηματικότητα πρέπει να ξεφύγει από την ατραπό της παραβατικότητας, της μαύρης εργασίας, της απλήρωτης εργασίας και της ανασφάλιστης εργασίας

* Το έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας επιβάλλει ουσιαστική και αληθινή ένταξη όλων των ηλικιών στο εργασιακό μοντέλο και αξιοποίηση της εμπειρίας

* Κίνητρα και όραμα στην νέα γενιά για να επιστρέψει στο αξιακό μοντέλο της εργασίας

* Αξιοκρατία και αξιολόγηση οριζόντια και κάθετα στην αγορά: δημόσιος και ιδιωτικός τομέας

* Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα με τις παρούσες εργασιακές συνθήκες είναι κενά ουσίας

* Διαχείριση κρίσης και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να αναστραφεί το κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης από όλους προς όλους στη χώρα.

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading