Συντάξεις: Έρχονται μόνιμες και έκτακτες αυξήσεις – Όλες οι κατηγορίες

Αυξήσεις πρόκειται να δουν στις συντάξεις τους πολλοί συνταξιούχοι τους προσεχείς μήνες, με βάση τα όσα προωθεί η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, οι μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις είναι οι εξής:

propoli
 • Αύξηση 3% στις κύριες συντάξεις
 • Συνταξιοδότηση με οφειλές έως και 30.000 ευρώ
 • Κατάργηση του πέναλτι του 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους
 • Δυνατότητα απασχόλησης για τους συνταξιούχους με αναπηρία χωρίς επιβολή πόρου 10%
 • Σύνταξη θανάτου από Δημόσιο και ΝΑΤ: στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με βαριά αναπηρία
 • Χορήγηση επικουρικής σύνταξης σε Πρατηριούχους Υγρών Καυσίμων που λαμβάνουν βασική σύνταξη από τον πρώην ΟΓΑ

Οι έκτακτες παρεμβάσεις είναι οι εξής:

 • Eπίδομα αλληλεγγύης
 • Επίδομα προσωπικής διαφοράς 

Οι μόνιμες παρεμβάσεις

Οι μόνιμες παρεμβάσεις οι οποίες προβλέπονται είναι οι ακόλουθες:

Αυξήσεις 3% στις κυρίες συντάξεις

Η αύξηση του 3% περίπου αφορά άμεσα περίπου 1.750.000 συνταξιούχους (δηλαδή τα 2/3 του συνόλου), με μηδενική προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι, περίπου 750.000 συνταξιούχοι, θα έχουν επιπλέον λογιστική μείωση της προσωπικής διαφοράς τους.

Απονομή Επικουρικών Συντάξεων

Με την ενοποίηση κανόνων όσοι παίρνουν την κύρια σύνταξη τους και έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια επικουρικής ασφάλισης θα μπορούν να πάρουν αμέσως τις συντάξεις τους. Εκτιμάται ότι περίπου 15.000 αιτήματα συνταξιοδότησης που βρίσκονται σε αναμονή για τουλάχιστον 2 χρόνια θα μπορούν να εκκαθαριστούν αυτόματα μόλις ψηφιστεί η ρύθμιση.

Συνταξιοδότηση με οφειλές έως και 30.000 ευρώ

Ειδικότερα, αυξάνεται το ανώτατο όριο οφειλών ασφαλιστικών εισφορών για συνταξιοδότηση από €20.000 σε €30.000 (από €6.000 σε €10.000 για τον π. Ο.Γ.Α.). Για το ποσό από €20.000 έως €30.000 (€6.000 ως €10.000 για τον π. ΟΓΑ), παρακρατείται ποσοστό 60% της μηνιαίας σύνταξης, ενώ για το υπόλοιπο χρέος, γίνεται παρακράτηση σε 60 δόσεις μέχρι την εξόφλησή του, όπως γίνεται και σήμερα.

Ως κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση τίθενται τα εξής:

 • Όριο τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη στις €12.000 (€6.000 για οφειλέτες του π. ΟΓΑ).
 • Συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας τους
 • Πληρωμή εισφορών για τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης

Κατάργηση του πέναλτι του 30% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Καταργείται η περικοπή του 30% της σύνταξης, αφήνοντάς την ακέραια στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Στόχος είναι η τόνωση του εισοδήματός των συνταξιούχων και η περαιτέρω αύξηση της νόμιμης και δηλωμένης συμμετοχής στην αγορά εργασίας των συνταξιούχων που επιθυμούν να εργαστούν. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους και για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους με το 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη. Θεσπίζεται, επίσης, ετήσιο πλαφόν του πόρου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλασιο της μηνιαίας εθνικής σύνταξης.

Δυνατότητα απασχόλησης για τους συνταξιούχους με αναπηρία χωρίς επιβολή πόρου 10%

Από 01.01.2024 θεσπίζεται για πρώτη φορά ενιαίος κανόνας για την απασχόληση των συνταξιούχων αναπηρίας. Σήμερα, ένα άτομο με αναπηρία που συνταξιοδοτείται από τον π. ΟΑΕΕ, δεν επιτρέπεται να εργαστεί μετά τη συνταξιοδότησή του λόγω αναπηρίας. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα ταμεία πλην του π. ΙΚΑ. Εάν συνταξιοδοτείται από το π. ΙΚΑ, επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να εργαστεί και μετά τη συνταξιοδότησή του λόγω αναπηρίας. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία να εργασθούν με τις προϋποθέσεις του π. ΙΚΑ και, μάλιστα, χωρίς να επιβαρύνονται με τον πόρο 10% υπέρ ΕΦΚΑ προκειμένου να ενθαρρύνουμε την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Δημόσιο-ΝΑΤ: Σύνταξη θανάτου στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με βαριά αναπηρία

Επεκτείνεται ρητώς στο Δημόσιο και στο πρώην ΝΑΤ η εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης (που ήδη ισχύει και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ο θανών γονέας προέρχεται από τον Ιδιωτικό τομέα) που προβλέπει ότι τα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με βαριά αναπηρία λαμβάνουν το 100% της σύνταξης των γονέων τους (από 50% που ισχύει με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο).

Χορήγηση επικουρικής σύνταξης σε Πρατηριούχους Υγρών Καυσίμων που λαμβάνουν βασική σύνταξη από τον πρώην ΟΓΑ

Εφόσον οι ασφαλισμένοι Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων έχουν πληρωθεί εισφορές στο πρώην ΤΕΑΠΥΚ, οι ασφαλισμένοι θα δικαιούνται επικουρική σύνταξη ανεξαρτήτως του εάν λαμβάνουν βασική σύνταξη από τον π. ΟΓΑ.

Διευκόλυνση συμπλήρωσης απαιτούμενων ενσήμων, για το έτος της πανδημίας (2020), για τη λήψη μειωμένης σύνταξης

Δίνεται η ευκαιρία στους εργαζόμενους, παλαιούς ασφαλισμένους που το 2020 βίωσαν τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για το έτος αυτό, να τα συμπληρώσουν ώστε να μπορέσουν να λάβουν μειωμένη σύνταξη υπολογίζοντας προς το σκοπό αυτό τα ένσημα του έτους 2019.

Oι έκτακτες παρεμβάσεις

Οι έκτακτες παρεμβάσεις οι οποίες προβλέπονται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο ήλθε σε δημόσια διαβούλευση την περασμένη Πέμπτη (24.11.23) είναι οι εξής:

Eπίδομα αλληλεγγύης

Κοντά στους 1,055 εκατ. συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κυρίων συντάξεων έως 700 ευρώ, θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ.

Οι ίδιοι θα λάβουν αύξηση στις συντάξεις τους από 1η Ιανουαρίου 2024. Έτσι, ένας συνταξιούχος με αποδοχές 600 ευρώ θα λάβει συνολική αύξηση (έκτακτο επίδομα 150 ευρώ συν αύξηση περίπου 3 % από 1η Ιανουαρίου 2024) σε ετήσια βάση 366 ευρώ ή 5,1 %.

Επίδομα Προσωπικής Διαφοράς

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά μεγαλύτερη των 10€ που λαμβάνουν μηνιαία σύνταξη έως και 1.600€, θα λάβουν έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως και 200€, αναλόγως τους ύψους της σύνταξης τους.

Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι με μηνιαίο ύψος συντάξεων:

 • έως 700€, θα λάβουν ενίσχυση 200€,
 • από 700,01€ έως 1.100€, θα λάβουν ενίσχυση 150€
 • από 1.100,01€ έως 1.600€, θα λάβουν ενίσχυση 100€.

Δείτε επίσης: Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Χιόνια στα ορεινά

Loading