Α. Γεωργούλης: Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των καλλιτεχνικών σπουδών στην ΕΕ

Δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Αλέξης Γεωργούλης, σε συνέχεια των δηλώσεών του για τα ακαδημαϊκά και εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών και των κινητοποιήσεων που έχουνε γίνει στη χώρα μας, με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022.

Η πρώτη ερώτηση με θέμα “Περί ένταξης των καλλιτεχνικών ακαδημα​ϊκών και επαγγελματικών προσόντων στη νομοθεσία της ΕΕ” αφορά τις ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη μέλη ως προς την μεταχείριση των καλλιτεχνών (ορισμένα κράτη τους αναγνωρίζουν ως απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ άλλα απλώς ως απόφοιτους λυκείου), γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία τους στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται τρία καίρια ερωτήματα σχετικά:

propoli

-με την αναγνώριση ή μη των καλλιτεχνικών σπουδών ως Τριτοβάθμια εκπαίδευση,

  • με τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή με σκοπό την ίση αντιμετώπιση όλων των καλλιτεχνών από τα κράτη μέλη της ΕΕ
  • με το εαν το ζήτημα της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των καλλιτεχνικών σπουδών θα ενταχθεί στο πλαίσιο των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.

Η δεύτερη ερώτηση με θέματα “Περί ένταξης των καλλιτεχνικών ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων στη νομοθεσία της ΕΕ” αφορά την ισότιμη αναγνώριση των καλλιτεχνικών σπουδών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ελεύθερη εγκατάσταση, παροχή υπηρεσιών και άρση των εμποδίων της ελεύθερης κινητικότητας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό οι ερωτήσεις που τέθηκαν προς την Επιτροπή τόνιζαν

  • την ανάγκη για διαδικασίες για την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων των καλλιτεχνών και εργαζόμενων στον Πολιτισμό σε όλα τα ΚΜ,
  • την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση και την ένταξη των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον Πολιτισμό στην Οδηγία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Δείτε επίσης: Θεσσαλονίκη: Συζήτηση για μια ενδεχόμενη κυβερνητική “συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων”

Loading