ΥΠΠΟ: Δρομολογούνται έργα προστασίας και αποκατάστασης του Κάστρου της Μεθώνης

Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επί των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος για τη στερέωση και αποκατάσταση του βόρειου τμήματος του Κάστρου της Μεθώνης, το οποίο περιλαμβάνει την οχυρωμένη Ακρόπολη, τη διαδρομή πρόσβασης, τους προμαχώνες, το περιτείχισμα και τις πύλες του Κάστρου. Όπως ενημερώνει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το ερευνητικό πρόγραμμα εκπόνησε το Πολυτεχνείο Κρήτης στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋπολογισμού 475.000 ευρώ, το οποίο αφορά και στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Κάστρου, καθώς και στην υλοποίηση των απαραίτητων υποστηρικτικών αρχαιολογικών εργασιών.

propoli

«Το επιβλητικό κάστρο της Μεθώνης, προέχον βυζαντινό μνημείο, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων δρόμων της Μεσογείου. Εξαιτίας της θέσης του γνώρισε συνεχή κατοίκηση ήδη από την αρχαιότητα. Πρόκειται για ένα φρούριο από τα σημαντικότερα της εποχής του στον ελλαδικό χώρο», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και πρόσθεσε: «Το μνημείο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα που οφείλονται στη θέση του, καθώς βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα και μάλιστα σε σημείο όπου φυσούν ισχυροί άνεμοι. Το ζήτημα της προστασίας του Κάστρου της Μεθώνης ετέθη ως άμεση προτεραιότητα μετά και την κατάρρευση τμήματος της δυτικής πλευράς του ημικυκλικού πύργου, εντός του βόρειου περιβόλου. Σε αυτοψία που διενεργήσαμε αμέσως καταγράφηκαν τα σοβαρά δομοστατικά προβλήματα του φρουρίου, τα οποία έχρηζαν άμεσης αντιμετώπισης. Οι προγραμματιζόμενες επεμβάσεις έχουν ως στόχο την ανακοπή του φαινομένου της δομικής αποδιοργάνωσης των τειχών, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του μνημείου στη φθορά του χρόνου και των συνθηκών ασφάλειας των επισκεπτών, τη μερική μορφολογική αποκατάσταση – βελτίωση της αναγνωσιμότητας του μνημείου. Οι αρχές των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι ο σεβασμός στην αυθεντικότητα, η διατήρηση όλων των οικοδομικών φάσεων, ο περιορισμός των επεμβάσεων στο ελάχιστο σε ό,τι είναι απαραίτητο για τη στερέωση των διατηρούμενων τμημάτων και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις για την ασφάλεια των επισκεπτών ή τη μορφολογική ολοκλήρωση επιμέρους σημείων. Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου αναθέσαμε την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος και εκκινήσαμε τις διαδικασίες, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να εκπονηθούν οι μελέτες που αφορούν στην αποκατάσταση των οχυρωματικών τμημάτων του κάστρου καθώς και στην ανάδειξη των μνημείων του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος επιμερίστηκε στις ακόλουθες οκτώ ενότητες: Βόρειο και ανατολικό τείχος, προτείχισμα, οχυρωματικός περίβολος χερσαίας πύλης, διατείχισμα, δυτικό τείχος, προμαχώνας Βembo, προμαχώνας Loredan, δυτικός προμαχώνας, τάφρος, βορειοδυτικό οχυρό. Για κάθε ενότητα συλλέχθηκαν ιστορικά τεκμήρια, καταγράφηκε η παθολογία και έγιναν προτάσεις για την αποκατάσταση των επιμέρους αρχιτεκτονικών και δομικών στοιχείων. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει το φρουριακό συγκρότημα είναι ρηγματώσεις, αποδιοργάνωση της δομής των τειχών και εκτεταμένες καταρρεύσεις στα σημεία όπου υπάρχει άμεση επαφή με τη θάλασσα. Επιπλέον εμφανίζει τοπικά προβλήματα στη δομή των τειχών, που οφείλονται στην απόσπαση υλικού κατά τους νεώτερους χρόνους, με αποτέλεσμα την πρόκληση δομικών βλαβών αλλά και τη μορφολογική αλλοίωση του μνημείου, φθορά των ευπαθών δομικών υλικών, που οφείλεται στην υγρασία, ζητήματα κυκλοφορίας και ασφάλειας των επισκεπτών, ιδίως στο δυτικό τείχος, συμπληρώνει μεταξύ άλλων η ίδια ανακοίνωση.

 

Ε.Μ.

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading