Αλεξανδρούπολη: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στο στρατόπεδο «ΠΑΤΣΟΥΚΑ»

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 104.197 ευρώ για την κατασκευή του βρεφονηπιακού σταθµού στο στρατόπεδο  «ΠΑΤΣΟΥΚΑ» στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

propoli

Το έργο,  προϋπολογισµού 637.397 ευρώ, χρηματοδοτείται με το ποσό των 533.200 ευρώ, από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Βασιλείου Γ. Μελά για την Προσχολική Αγωγή»  και το ποσό  των 104.197 ευρώ (ανώτατο όριο δαπάνης) που βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΕΘΑ.

Η εν λόγω δωρεά έχει εγκριθεί.  Η παρακολούθηση ανάλωσης της δαπάνης, η έκδοση διαταγής παράτασης του χρόνου πραγµατοποίησής της (εάν απαιτηθεί), καθώς και η επίλυση τυχόν αποριών επί της όλης διαδικασίας , θα πραγµατοποιηθεί µε µέριµνα του ∆΄ Σώματος Στρατού /∆ιεύθυνση Μηχανικού, αναφέρει η σχετική απόφαση. 

*φωτογραφία αρχείου

©Πηγή: amna.gr

Loading