Ποιες πτυχές της προσωπικότητας αυξάνουν τον κίνδυνο για άνοια;

Πέντε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας συσχετίστηκαν με καταστάσεις που προοιωνίζουν την άνοια, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Albert Einstein College of Medicine της Νέας Υόρκης.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Γηριατρικής (American Geriatrics Society), εξέτασε πέντε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και το αν και πώς αυτά συνδέονται με δύο πρόδρομες καταστάσεις άνοιας, το  Σύνδρομο Κινητικού-Γνωστικού Κινδύνου (MCR) και τηνΉπια Γνωστική Διαταραχή (MCI).

propoli

Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά; Ο νευρωτισμός, η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία, η διαλλαγή (συμβιβασμός, δεκτικότητα) και η ανοιχτοσύνη (ειλικρίνεια).

524 ενήλικοι ηλικίας 65 ετών και άνω παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο 3 έτη, με 38 συμμετέχοντες να αναπτύσσουν MCR και 69 MCI (μερικοί μάλιστα και με απώλεια μνήμης).

Η ικανότητα του να ανοίγεσαι στους άλλους συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης MCR κατά 6%, ενώ ο νευρωτισμός συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης MCI κατά 6% και γνωστική εξασθένηση της μνήμης αλλά και της εγκεφαλικής λειτουργίας. Ενώ απαιτούνται περισσότερες μελέτες,

Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν ενδείξεις ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας παίζουν ανεξάρτητο ρόλο στον κίνδυνο πρόκλησης ή στην προστασία έναντι συγκεκριμένων συνδρόμων προ της άνοιας και ενδεχομένως και με αυτή. Ασφαλώς απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ωστόσο οι πτυχές της προσωπικότητας παίζουν και αυτές τον ρόλο της.

Δείτε επίσης: Πως θα κάνουμε φέτος ασφαλείς διακοπές

Loading