Θ. Καράογλου: «Τα Βαλκάνια είναι σύνδεσμος ένωσης των παγκόσμιων αγορών»

Ρεπορτάζ: Αντωνία Γκουβεντάρη

propoli

«Τα Βαλκάνια δεν είναι σύνορο, είναι σύνδεσμος που ενώνει τις παγκόσμιες αγορές» σημείωσε ο υφυπουργός εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης, Θεόδωρος Καραόγλου σχετικά με τη διεξαγωγή του 2ου Balkan Forum.

«Επενδύουμε στη διακρατική συνεργασία. Είμαστε γείτονες, γινόμαστε συνεργάτες για την ισότιμη ανάπτυξη της περιοχής της ευθύνης μας», διευκρίνισε ο υφυπουργός.

Ο κ. Καραόγλου τόνισε ότι αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας να ενώσει τις δυνάμεις της και να δώσει έναν αγώνα για τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας της ενώ διευκρίνισε πως «το γεγονός ότι θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι είναι από μόνο του καινοτόμο».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Καλούμαστε να χτίσουμε πρωτοβουλίες για μια καλή γειτνίαση».

Διαβάστε όσα είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου:

«Στο υπουργείο εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης πιστεύουμε ότι το κοινό μας συμφέρον μας επιτάσσει να δώσουμε βαρύτητα στις κοινές μας στοχεύσεις, να παραμερίσουμε τις οποίες διάφορες, δημιουργώντας σχέση εμπιστοσύνης, σπάζοντας τα δεσμά της επιφυλακτικότητας και της εσωστρέφειας.

Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Καλούμαστε λοιπόν να χτίσουμε πρωτοβουλίες, βασιζόμενοι στη δύναμη του διαλόγου, οδηγώντας μας στην ηθική και εύρυθμη συμπόρευση. Την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26, Σεπτεμβρίου κάνουμε ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός. Επενδύουμε στην διακρατική συνεργασία, φιλοδοξώντας να γίνουμε πιο εξωστρεφείς, επεκτείνοντας κάθε κράτος των Βαλκανίων. Είμαστε γείτονες, γινόμαστε συνεργάτες», κατέληξε ο κ. Καράογλου.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι συντονιστές των πέντε θεματικών ενοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2020.

Την πρώτη ημέρα του Forum, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, θα πραγματοποιηθούν τρεις θεματικές ενότητες.

Η πρώτη θεματική ενότητα (25/9) έχει τίτλο: «Πολιτικές για την ανάπτυξη και στήριξη δομών/προγραμμάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στα Βαλκάνια» με συντονίστρια την δημοσιογράφο Νικόλ Καζαντζίδου.

Η δεύτερη θεματική ενότητα (25/9) έχει τίτλο: «Επιχειρηματικές και τεχνολογικές δικτυώσεις και συνέργειες στα Βαλκάνια». Συντονιστές θα είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΕ κ. Σπύρος Ιγνατιάδης, στην υποενότητα «Ο ρόλος της Ε.Ε. στην υποστήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας» και ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τμήμα Εξωστρέφειας και Δικτύωσης ΕΚΕΤΑ κ. Νίκος Κατσιαδάκης στην υποενότητα «Θεσμοί και υποδομές για Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα».

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σπύρος Ιγνατιάδης επισήμανε ότι στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων της Βαλκανικής και η προώθηση της καινοτομίας στις Μικρομεσαίας επιχειρήσεις.

«Με την παρουσία των πολύ σημαντικών εκπροσώπων των φορέων της επιχειρηματικότητας θα θέλαμε να αναδειχθεί ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στα Βαλκάνια καθώς επίσης και η υψηλή προστιθέμενη αξία που πρέπει να δώσουν για την οικονομική τους ανάπτυξη. Μέσω της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) η Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτήν αλλά και να προτείνει πολιτικές προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Από την πλευρά του ο κ. Νίκος Κατσιαδάκης σημείωσε πως η συγκεκριμένη ενότητα θα περιγράψει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Βαλκανικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην άντληση χρηματοδότησης και πρακτικές τραπεζικών οργανισμών σε έργα υποδομών και καινοτομίας που αναδεικνύουν τοπικά οικοσυστήματα.

Επίσης, θα αναδείξει τη σημασία της βιομηχανίας και της μεταποίησης και θα προτείνει ρόλους που μπορούν να διαδραματίσουν οι συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) και άλλα δίκτυα τοπικού χαρακτήρα, διασφαλίζοντας την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στις περιφέρειες των Βαλκανίων.

Η τρίτη θεματική ενότητα (25/9) έχει τίτλο: «Διαμόρφωση Διακρατικών Προγραμμάτων (INTERREG) στα Βαλκάνια και Ν.Α. Ευρώπη στην Προγραμματική Περίοδο 2017-2027 και αξιοποίηση καλών πρακτικών». Συντονίστρια θα είναι η επικεφαλής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG» κα. Ivana Lazic.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της κα. Αγγελική Μπουζιάνη, η 3η θεματική ενότητα του Balkan Forum σκοπεύει να αναδείξει τη συμβολή των προγραμμάτων INTERREG στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στη Ν.Α. Ευρώπη και ειδικότερα στα Βαλκάνια, μέσα από την προβολή καλών πρακτικών, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 θα ακολουθήσουν άλλες δυο θεματικές ενότητες.

Η τέταρτη θεματική ενότητα (26/9) έχει τίτλο: «Ενσωμάτωση επιτυχημένων καινοτόμων πρακτικών και διεπιστημονικών συνεργασιών στην επιχειρησιακή κουλτούρα των Βαλκανίων εν όψει της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027».

Συντονιστές θα είναι ο Εμπορικός Υπεύθυνος Τεχνολογικού Πάρκου «Thess Intec» ο κ. Φωκίων Τζούρδας στην υποενότητα «Περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα έρευνας και καινοτομίας» και ο Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. κ. Κυριάκος Λουφάκης στην υποενότητα «Δίνοντας ώθηση στην καινοτόμο τεχνολογική υποδομή στην περιοχή των Βαλκανίων: Παρούσα κατάσταση και μελλοντικές δυνατότητες».

Στη σύντομή τοποθέτησή του ο κ. Φωκίων Τζούρδας ανέφερε ότι στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να επιταχύνει το βηματισμό που θα οδηγήσει στην ψηφιακή μεταμόρφωση των χωρών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενότητα 4.1 με θέμα «Περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα έρευνας και καινοτομίας» θα επιχειρήσει να παρουσιάσει πως η επιτάχυνση αυτή θα αποτυπωθεί στις νέες πολιτικές και στα ενισχυμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, που θα βοηθήσουν τα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας στη δημιουργία υπεραξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Από την πλευρά του ο κ. Κυριάκος Λουφάκης ανέδειξε το μηχανισμό του Τεχνολογικού Πάρκου ως τη βέλτιστη πρακτική για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση διεθνών συνεργασιών και ξένων επενδύσεων.

Η πέμπτη και τελευταία θεματική ενότητα (26/9) πριν το κλείσιμο των εργασιών και την εξαγωγή των συμπερασμάτων από τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), κ. Θεόδωρο Καράογλου, χωρίζεται επίσης σε δυο υποενότητες. Η μια έχει τίτλο: «Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Κυκλική Οικονομία και Κλιματική Αλλαγή μέσω καινοτόμων δράσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων στην προοπτική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2021-2027» με συντονιστή τον Καθηγητή, Διευθυντή Ενεργειακού Τομέα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο.

Η δεύτερη έχει τίτλο: «Υποστήριξη της αειφόρου πράσινης ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της κυκλικής οικονομίας μέσω συνεργασιών στα Βαλκάνια», με συντονίστρια την Καθηγήτρια Ψηφιακού Μάρκετινγκ και e-Επιχειρείν του ΠΑΜΑΚ κα. Μάρω Βλαχοπούλου.

Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Άγης Παπαδόπουλος, εκπροσωπώντας τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, για την αντιμετώπιση της επαπειλούμενης κλιματικής αλλαγής πρέπει τις επόμενες δεκαετίες να μειωθεί δραστικά η χρήση συμβατικών (ορυκτών) καυσίμων και αντ’ αυτών να αξιοποιηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, όπως ηλιακή και αιολική. Η Ελλάδα και οι όμορες χώρες έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό που ονομάζεται «ενεργειακή μετάβαση».

Η κα. Μάρω Βλαχοπούλου ανέφερε ότι με τη συγκεκριμένη θεματική προσεγγίζονται καινοτόμες δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία με στόχο τη μετάβαση και εδραίωση μιας πιο «πράσινης» οικονομίας, δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστική συνθήκη για βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, συνεργασιών και δικτύων στα Βαλκάνια κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Κατά τη συνέντευξη τύπου μίλησαν οι Σπύρος Ιγνατιαδης, πρόεδρος ΣΕΒΕ, Νίκος Κατσιαδακης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικών, Τμήμα Εξωστρέφειας και Δικτύωσης ΕΚΕΤΑ, Φωκίων Τζούρδας, Εμπορικός Υπεύθυνος Τεχνολογικού Κέντρου «Thess Intec», Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Καινοτομίας Ζώνης Α.Ε., Μάρω Βλαχοπούλου, καθηγήτρια ψηφιακού marketing και e- επιχειρείν στο ΠΑΜΑΚ και ο Άγις Παπαδόπουλος, πρόεδρος της ΕΥΑΘ που εκπροσώπησε τον κ. Μουσιόπουλο.

Θέμα του φετινού συνεδρίου θα είναι «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τις εργασίες του να πραγματοποιούνται στις 25-26 Σεπτεμβρίου 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, παρουσία Υπουργών από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, καθώς και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2ο Balkan Forum πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG» και στόχο έχει την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και κατ’ επέκταση την οικονομική ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη νέα προγραμματική περίοδο 2021- 2027.

Loading