Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προσφέρει τις εγκαταστάσεις του Σ.Μ.Α. για χρήση και από τον Δήμο Καλαμαριάς

  

propoli

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα προσφέρει τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) για χρήση και από τον Δήμο Καλαμαριάς, όπως προβλέπει προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο Δήμων, η οποία εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της σύμβασης, ύψους 901.000 ευρώ και διάρκειας δύο χρόνων, είναι η μεταφόρτωση απορριμμάτων οικιακού τύπου του Δήμου Καλαμαριάς στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης και η μεταφορά τους στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης.

Για την υλοποίηση της σύμβασης ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, καθώς και τα ειδικά οχήματα μεταφοράς (τράκτορες) και τα απορριμματοκιβώτια (containers) για την μεταφορά των απορριμμάτων και την τελική διάθεσή τους στον Χ.Υ.Τ.Α.

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading